فائزه رو به رشد..

ده ماهگی فائزه سرشار از اتفاقات و تحولات بود.

کم کم تمرین کرد تا نشستن را یاد بگیرد...

یه کوچولو سینه خیز رفت...

چهار دست و پا رفتن را شروع کرد...

و ایستاد.. اول یه جایی رو میگرفت اما بعد سعی میکرد خودش تعادلش رو حفظ کند.

 

دخترم داره بزرگ میشه..

/ 0 نظر / 28 بازدید