تصمیم بزرگ:

چه روزهای پر التهابی رو میگذرونیم...

چه تصمیم گیری دشواری...

یعنی میشه که بشه...

همه ش فکرمون مشغوله...

عارفه تازه به مهدش عادت کرده...

اثاث کشی با دو تا بچه...

دوری از خانواده م...

اینهمه تغییر...

/ 0 نظر / 11 بازدید