اثاث کشی:

20 اردیبهشت اثاث کشی کردیم و 24 ام هم خودمون اومدیم قم. مامان هم با ما اومدند که بهمون کمک کنند.

2 روز بعد یه چیز خیلی خیلی مهم کشف کردیم!!

اولیم مروارید کوچولوی دختر نازم از توی صدف لثه هاش بیرون اومد تا با صدای بلند اعلام کنه: فائزه داره بزرررررررررررررررگ میشه..

/ 0 نظر / 29 بازدید