دخترم، احساس میکنم تنهایی...

 اما آیا تو هم همین نظر را داری؟! آیا تو دوست نداری طعم داشتن خواهر یا برادر را بچشی؟! آیا دوست داری همیشه تنها باشی؟! بعد از من و بابا، وقتی ما دیگر نباشیم، چه به روز تو خواهد آمد؟! 

 من و بابایی ماهها در مورد این مساله با هم صحبت کردیم و در نهایت به نتیجه رسیدیم که به خاطر تو باید خودخواهیمان را کنار بگذاریم و یکبار دیگر برای یک فرزند جدید آسایشمان را تا حدی بر هم بزنیم.

 اما دختر نازم، مطمینم که ارزشش را دارد... چون تو لایق داشتن بهترینها هستی...

هزاران بار میبوسمت..

/ 0 نظر / 8 بازدید